Kamery E-shop

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ADD distribution s.r.o. platné od 1.1.2011

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „VOP“ ) stanoví závazná pravidla pro veškerý obchodní styk mezi dodavatelem a odběratelem, jak jsou tito specifikováni níže. VOP jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi dodavatelem a odběratelem.

Dodavatel

ADD distribution s.r.o., se sídlem Vančurovo náměstí 309, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25939408, DIČ: CZ25939408, zapsaná u rejstříkového soudu vedeného Městským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 16199, jednající jednateli společnosti panem Zdeňkem Vondráčkem a panem Romanem Milým. Jednatelé za společnost jednají společně.

Odběratel

Je podnikatelský subjekt s přiděleným platným IČ, který provedl nebo provádí objednávku v rámci jeho podnikatelské činnosti. Se spotřebiteli neobchodujeme.

Registrace nového odběratele

Nový odběratel se může zaregistrovat prostřednictvím e-shopu nebo osobně na obchodním oddělení. Po ověření základních údajů ( nejpozději do následujícího pracovního dne ) bude odběrateli přidělena odpovídající cenová hladina.

Školení

Dodavatel pořádá zdarma školení pro registrované odběratele. Školení probíhají individuálně v předem dohodnutých termínech pro jednotlivce či menší skupiny osob z důvodu lepšího porozumění výkladu a předání cílenějších informací. Školení jsou zdarma a po jejich absolvování může být na přání vystaven certifikát. Témata školení jsou dle dohody ( obecné na CCTV, IP CCTV, IT nebo i cílené na konkrétní produkt či skupinu produktů ).

Ceny

Ceny zboží uveřejněné na internetových stránkách www.kameryshop.cz představují aktuální platné ceny, které mají přednost před cenami uvedenými v tištěné formě. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a neobsahují dopravné a balné. V ceně je již zahrnut poplatek za likvidaci elektroodpadu a autorská odměna. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

Slevy

Uvedené veřejné ceny na stránkách www.kameryshop.cz jsou doporučené koncové bez DPH. Montážním firmám z oboru elektro a IT poskytujeme dealerské slevy již od prvého nákupu. Další slevy je možné poskytnout na základě dohody, zejména v případě vyšších odběrů nebo dle konkrétní poptávky.

E-shop

Po zaregistrování do e-shopu a následném potvrzení registrace obchodním oddělením získá odběratel následující: možnost objednávat přes e-shop, informace o aktuálních platných individuálních slevách a cenách, informace o skladové dostupnosti zboží ( na vyžádání lze zobrazovat i přesný počet ks ), náhled do historie vlastních faktur a objednávek, možnost tisku individuálního ceníku a generování XML feedu pro vlastní e-shop.

Nabídka

Rádi Vám zdarma vytvoříme individuální cenovou nabídku a poradíme s technickým řešením Vašeho projektu. Obvyklá platnost individuální cenové nabídky je 30 dní, pokud není dohodnuto jinak.

Objednávka

Zboží lze objednat prostřednictvím elektronického obchodu, elektronické pošty, pošty, faxu, telefonicky nebo osobně. Veškeré provedené objednávky budou považovány za závazné pro odběratele. Provedením objednávky se tyto VOP stávají pro odběratele závaznými. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odmítnout.

Rezervace

Pokud je vybrané zboží u dodavatele skladem v menším množství, lze provést dopředu závaznou rezervaci tohoto zboží. Běžná doba rezervace je 14 dní, po dohodě max. 30 dní. Po uplynutí této doby bude rezervace bez upozornění zrušena.

Zápůjčka

Zboží, které je skladem, je možné zapůjčit za účelem prezentace, či pro vlastní seznámení s výrobkem. Běžná doba zápůjčky je 10 dní, po dohodě max. 30 dní. Podmínkou zapůjčení je podpis zápůjčního listu a složení zálohy ve výši 100% ceny zapůjčeného zboží s DPH. V případě, že má odběratel povolenou platbu bezhotovostním převodem, lze zapůjčit zboží bez složení zálohy do výše přiděleného nákupního kreditu. Odběratel se zavazuje zboží vrátit v dohodnutém termínu, plně funkční, kompletní a bez známek použití. V opačném případě je odběratel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši ceny zapůjčeného zboží s DPH, uvedené v ceníku na internetových stránkách www.kameryshop.cz, přičemž dodavatel je oprávněn oproti této smluvní pokutě započíst složenou zálohu. Dodavatel zapůjčuje vždy pouze 1 ks od stejného typu zboží. Zboží nelze zapůjčit za účelem vykrytí nebo výměny v rámci reklamace a za účelem dalšího poskytnutí třetím osobám.

Platební podmínky

Zboží je dodáváno na fakturu s úhradou: hotově, dobírkou, zálohou předem a bezhotovostním převodem. Platba bezhotovostním převodem je možná po podpisu rámcové kupní smlouvy a přidělení nákupního kreditu. Ve výjimečných případech, zejména u státních podniků, je po dohodě dostačující namísto podpisu rámcové kupní smlouvy závazná písemná objednávka.

Splatnost faktur

Splatnost faktur je 14 dní, není-li ve faktuře uvedeno jinak. Pravidelný odběratel může mít po dohodě splatnost až 30 dní. Ve výjimečných případech lze prodloužit splatnost až na 90 dní, podmínkou pro nastavení této splatnosti je doložení oprávněnosti požadavku např. smlouvou o díle nebo objednávkou od zákazníka.

Nákupní kredit

Nákupní kredit vyjadřuje celkový povolený objem neuhrazených splatných faktur jednotlivého odběratele včetně aktivních zápůjček bez zálohy. Výše nákupního kreditu ( včetně DPH ) se určí následujícím způsobem:
0 Kč – nový odběratel bez nákupní historie, odběratel se špatnou platební morálkou
30 tis. Kč – odběratelé s obratem do 150 tis. Kč ročně
50 tis. Kč – odběratelé s obratem do 200 tis. Kč ročně
100 tis. Kč – odběratelé s obratem do 500 tis. Kč ročně
150 tis. Kč – odběratelé s obratem do 1 mil. Kč ročně
200 tis. Kč – odběratelé s obratem nad 1 mil. Kč ročně
„Obratem“ se rozumí součet výší kupních cen, které odběratel zaplatil dodavateli za odebrané zboží za určené časové období. Dodavatel si vyhrazuje právo snížit či zcela odebrat kredit odběratelům se špatnou platební morálkou nebo v případě jakýchkoliv pochybností o solventnosti odběratele. Dodavatel může měnit nákupní kredity bez předchozího upozornění.
Čísla účtů dodavatele pro platbu převodem

Čísla účtů dodavatele pro platbu převodem

Komerční banka a.s.: 27-2018410277/0100 ( CZK )
IBAN: CZ7401000000272018410277, SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Pobočka: Komerční banka a.s., nám. Osvoboditelů 798, Hradec Králové, 50216
Komerční banka a.s.: 35-6147560237/0100 ( USD )
IBAN: CZ8301000000356147560237, SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Pobočka: Komerční banka a.s., nám. Osvoboditelů 798, Hradec Králové, 50216
ČSOB a.s.: 208029881/0300 ( CZK )
IBAN: CZ8603000000000208029881, SWIFT (BIC): CEKOCZPP
Pobočka: Československá obchodní banka, a.s., Břetislavova 1622, 500 02 Hradec Králové